Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa cổ xương đùi (Trái/Phải) - MS: 165

Nẹp khóa cổ xương đùi (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
144
4
162
5
180
6
198
7
216
8
234
9
252
10
270
Dùng kèm với vít khóa ɸ5.0, vít vỏ ɸ5.0, vít khóa ɸ6.5, vít khóa ɸ7.3