Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa DHS - MS: 167

Nẹp khóa DHS

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
91
4
107
5
123
6
139
7
155
8
171
9
187
10
203
11
219
12
235
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0