Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa gót chân I (Trái/Phải) - MS: 168

Nẹp khóa gót chân I (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
8 (Loại ngắn)
50
10 (Loại dài)
63
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0