Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa gót chân ngắn II (Trái/Phải) - MS: 169

Nẹp khóa gót chân ngắn II (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
59
4
68
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0