Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa gót chân dài II (Trái/Phải) - MS: 170

Nẹp khóa gót chân dài II (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
3
79
4
89
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0