Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa mặt ngoài mâm chày - MS: 198

Nẹp khóa mặt ngoài mâm chày

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
5
96
6
109
7
122
8
135
9
148
10
161
11
174
12
187
13
200
14
213
15
226
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0