Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa T đầu dưới xương quay (Trái/Phải) - MS: 219

Nẹp khóa T đầu dưới xương quay (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
8
131
10
158
12
185
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0