Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa gót chân IV (Trái/Phải) - MS: 221

Nẹp khóa gót chân IV (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
12 (Vừa)
58
12 (Lớn)
67
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0