Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa gót chân cong IV (Trái/Phải) - MS: 222

Nẹp khóa gót chân cong IV (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
11 (nhỏ)
60
11 (vừa)
65
11 (lớn)
72
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0