Công ty TNHH TM&DV Hào Nam

VI

Nẹp khóa xương đòn S II (Trái/Phải) - MS: 230

Nẹp khóa xương đòn S II (Trái/Phải)

Thông tin sản phẩm

Số lỗ
Chiều dài (mm)
6
94
7
108
8
121
Dùng kèm với vít khóa ɸ4.0, vít vỏ ɸ4.0